Ανοιχτή επιστολή Νο 2: Ανάπτυξη – Aναβάθμιση – Bελτίωση της Λίμνης του Πολυφύτου περιφερειακά, εντός, εκτός και παραπλεύρως

Ανοιχτή επιστολή Νο 2 Ανάπτυξη – Aναβάθμιση – Bελτίωση της Λίμνης του Πολυφύτου περιφερειακά, εντός, εκτός και παραπλεύρως Μετά την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανοιχτή επιστολή Νο 2: Ανάπτυξη – Aναβάθμιση – Bελτίωση της Λίμνης του Πολυφύτου περιφερειακά, εντός, εκτός και παραπλεύρως.

Ανοιχτή επιστολή Νο 1: H συνέχεια και το μέλλον στα Ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας

Ανοιχτή επιστολή Νο 1 H συνέχεια και το  μέλλον στα Ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας Οι έρευνες και  οι μελέτες δείχνουν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανοιχτή επιστολή Νο 1: H συνέχεια και το μέλλον στα Ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας.